De Club

Organisatie MC DE WIEKE


e-mail: 
info@mcdewieke.nl

• Voorzitter: Emiel Slomp
Kalmoes 6, 0546-658746

• Secretaris: Marcel Jager
Hoofdweg 32a/ 7676 AG Westerhaar
0546-658565

• Penningmeester: Paul Dogger
T 06 - 47337793

Bestuursleden:
Hans Kuilder
Henry Te Velde

Telefoonnummer clubhuis: 0546-658410

Ledenadministratie:
• Paul Dogger
Aanmelden als lid: www.mcdewieke.nl/index.php/contact: / of via info@mcdewieke.nl 
Bankrekeningnummer:  NL27 RABO 0386 6006 35

Vorige pagina: Hoofdpagina
Volgende pagina: HISTORIE MC DE WIEKE